GÜLHİZ KARATAŞ ULTRASON MERKEZİ
Emar Röntgen-Tomografi Çekim ve Görüntüleme Merkezleri
1973 Elazığ doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Elazığ'da tamamladım. 1991-1996 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 1999-2004 yılları arasında Radyoloji ihtisasını tamamladım. İhtisas sonrası İstanbul ve Ankara’da çeşitli özel hastanelerde genel radyoloji ve obstetrik-fetal ultrasonografi alanlarında çalıştım. Türk radyoloji Derneği üyesiyim. Özel ilgi ve tecrübe alanı olarak ikinci düzey ultrason (fetal anomali taraması, ayrıntılı Ultrason) yapmak üzere Ağustos 2015 tarihinden itibaren özel ofisimde hastalarımı kabul etmekteyim.
Ankara / Türkiye Mail : bilgi@gulhizkaratas.com Firma Detayı
SONO NÜKLEER ÖZEL TEŞHİS MERKEZİ
Emar Röntgen-Tomografi Çekim ve Görüntüleme Merkezleri
1983 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana bilim dalında uzman olarak çalışan Dr Özlem Çağlayan ve Dr Emin Aytan ın ortaklığında kuruldu. Önceleri sadece Ultrasonografi ve Nükleer Tıp (sintigrafi) dallarında hizmet veren merkez zaman içinde yeni yöntemleri bünyesine kattı. Merkeze 1987 yılında Rontgen ve Tıbbi Tahliller Labaratuvarı ilave oldu. 1990 yılında Mamografi ve İzmirde ilk kez özel bir merkezde Kemik yoğunluk ölçümü osteoporoz tanısında kullanılmaya başlandı. Yine aynı yıl içinde Ege bölgesinde Sperm Ölçümünü bilgisayarlı cihaz ile yapan ilk özel merkez oldu. 1994 de Yurt dışında ağırlıklı olarak MR eğitiminde uzmanlaşan radyoloji uzmanı Dr Engin Aytan'ın merkeze katılması ile İzmirde ilk kez 1.5 Tesla MR hastalar ile buluşturuldu. 1995 yılında Spiral Bilgisayarlı tomografi kuruldu. Daha sonraki yıllarda üç boyutlu renkli doppler ultrasonografi ile anne karnındaki bebeklerin daha detaylı bir inceleme ile anomalilerinin erken dönemde ortaya konması sağlandı. Tüm Sistem aynı yıllarda dijitalize edildi. 2006 yılında kurulan 64 Dedektörlü BT Anjiografi ile Koroner hastalıkların tanısına hızlı kolay ve en üst düzeyde bilgiyle ulaşılası sağlandı. Aynı yıllar içinde Ortopantomografi ve Diş Tomografisi ayrı departmanlarda çalışmalarını sürdürdü. 2014 yılı başında girişimsel radyolojiyi de bünyesine katan merkez bir çok hastalığın tanı ve tadavisi için öncülük etmektedir. Sononukleer Tıp Merkezi 30 yıldan bu yana seçkin, deneyimli kadrosu ile tüm hastalaıkların tanısında, en iyi hizmeti vermek için kendini yenilemekte ve yüksek sorumluluk duygusu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Temel prensiplerimiz, Tıp ilkelerine saygı, bilimsellik ve kaliteden ödün vermeden, modern teknoloji ve bilimin sağlayabildiği en iyi tıbbi görüntüleme ve laboratuvar incelemeleri hizmeti vermektir.
İzmir / Türkiye Mail : info@sononukleer.com.tr Firma Detayı
DENTISTOMO DENTAL GÖRÜNTÜLEME
Emar Röntgen-Tomografi Çekim ve Görüntüleme Merkezleri
2011 yılında dental görüntüleme sektörüne giriş yaptık. Uzun yıllar boyunca gelişen teknolojiyi takip ederek temel gayemiz kaliteli bir hizmet sunmak oldu. Önce "hasta ve hekim memnuniyeti" prensibiyle hizmet standartlarımızı belirledik. Hedefimiz, merkezimize gelen tüm misafirlerimizin buradan memnun ayrılmasıdır. Bu nedenle hoşgörülü, güler yüzlü ve alanında uzman bir kadro oluşturduk. 2017 yılında "Bilgi Paylaştıkça Çoğalır" diyerek, Dentistomo Akademi'yi kurduk. Sektör ile alakalı tüm bilgileri alanında öne çıkan hekimler eşliğinde öğrenmek isteyen herkes ile paylaştık. Sizlerle birlikte her geçen gün daha fazla öğrenmeye, öğrendiklerimizi paylaşmaya ve büyümeye devam ediyoruz.
Ankara / Türkiye Mail : dentistomo@gmail.com Firma Detayı
RADYOTEK DENTAL RADYOLOJİ ÜNİTESİ
Emar Röntgen-Tomografi Çekim ve Görüntüleme Merkezleri
RADYOTEK Radyotek Görüntüleme Merkezleri digital panoramik-sefalometrik ve dental volumetrik tomografi cihazları ile hizmet vermektedir. Görüntülemeler digital ortamda hazırlanmakta, hekimlere iletilmekte ve yine digital ortamda saklanmaktadır. Diş hekimliğinde doğru teşhis için klinik muayene, radyolojik ve dental volumetrik tomografi ile ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır. BU NEDENLE HEDEFİMİZ; 1 Tanı konulmasında hasta ve doktor ihtiyaçlarını karşılayacak en yüksek katkıyı sağlamak 2 Tanı ve tedavi sürecinde ortaya çıkabilecek belirsizlikleri ortadan kaldırmak 3 Kaliteli güvenilir herkese eşit şartlarda en doğru sonucu en kısa zamanda vermektir GÖRÜNTÜLEME MERKEZLERİMİZ: Radyotek Dental Görüntüleme Merkezi 1999 yılında Alsancak / İZMİR de kurulmuş, Ekim 2000 yılında Karşıyaka / İZMİR şubemiz hizmete açılmıştır. Radyotek Görüntüleme Merkezleri digital panoramik-sefalometrik ve dental volumetrik tomografi cihazları ile hizmet vermektedir.Görüntülemeler digital ortamda hazırlanmakta, hekimlere iletilmekte ve yine digital ortamda saklanmaktadır. Diş hekimliğinde doğru teşhis için klinik muayene, radyolojik ve dental volumetrik tomografi ile ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır.
GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
Emar Röntgen-Tomografi Çekim ve Görüntüleme Merkezleri
DAMAGEN GENETİK ARAŞTIRMA VE TANI TİC.LTD.ŞTİ. GENETİK DANIŞMA Kalıtsal hastalıklar hakkında hasta ve ailesinin bilgilendirilmesi, aile üyelerinin risklerinin belirlenmesi, hastalıkların aile içerisinde tekrarlaması söz konusu olduğu durumların saptanması, "Genetik Danışmanın" temelini oluşturmaktadır. Ayrıca aile fertlerinin, hastalığın mevcut olan ve daha sonra ortaya çıkabilecek sonuçlarına uyumlarının sağlanmasına yönelik psikolojik desteği de kapsayan bir aktivitedir. Genetik danışmanın amacı; genetik bozukluk ya da doğumsal anomalilere sahip bir aile üyesinin varlığında veya böyle bir bireye sahip olma riski olduğunda, aileye bilgi vermek ve destek olmaktır. Genetik danışma; hastalıkların muhtemel seyrinin ve güncel tanı olanakları da dahil olmak üzere, hastalıkların tanısının anlatılmasını, kalıtımın hastalıklardaki rolünü ve diğer aile üyelerinde tekrarlama riskini anlamalarını, bu risklerin önlenmesi için var olan seçeneklerin anlatılmasını içerir. Aileye yardımcı olarak uygun destek servislerine ulaşmalarını sağlar. GENETİK DANIŞMA NEDENLERİ NELERDİR? Önceki çocuklarında çoklu konjenital anomali, zeka geriliği, nöral tüp defekti, yarık damak/dudak gibi tekli malformasyon olması. Kistik fibrozis, fragil X sendromu gibi kalıtsal hastalık açısından pozitif aile öyküsü. İleri anne yaşı. Akraba evliliği. Teratojenlere, kimyasal maddelere maruz kalma. Tekrarlayan gebelik kayıpları ve infertilite. Genetik testlerin neleri gösterdiklerinin ve ne ifade ettiklerinin açıklanması, sonuçlarının yorumlanması ve bilgilendirilmesinde genetik danışma önemli rol oynar. SİTOGENETİK Sitogenetik analiz, kromozomların sayısal ya da yapısal bozukluklarının gösterilebilmesi için uygulanır. Periferik kan, kordon kanı, amniyotik sıvı, koryon villus örneklemesi, kemik iliği, cilt biyopsisi, düşük materyali vb. doku örneklerinde yapılan sitogenetik analizlerle otozomal ve seks kromozomlarının yapıları ve sayıları incelenerek, yüksek rezolüsyonlu kromozom analizleri yapılmaktadır. Kromozom analizleri ISCN 2009 (International System for Chromosome Nomenclature-2009)’a göre değerlendirilmektedir. Merkezimizde yapılmakta olan sitogenetik analizler aşağıda yer almaktadır. PRENATAL DÖNEMDE YAPILAN SİTOGENETİK ANALİZLER Koryon villus örneklemesinde (CVS) hücre kültürü ve kromozom analizi Amniyotik sıvıdan hücre kültürü ve kromozom analizi Kordon kanından hücre kültürü ve kromozom analizi Düşük materyalinden hücre kültürü ve kromozom analizi POSTNATAL DÖNEMDE YAPILAN SİTOGENETİK ANALİZLER Periferik kandan hücre kültürü ve kromozom analizi Kemik iliğinden hücre kültürü ve kromozom analizi Cilt dokusundan hücre kültürü ve kromozom analizi Solid tümörlerden alınan taze doku hücre kültürü ve kromozom analizi MOLEKÜLER GENETİK Modern tıbbın gelişimiyle birlikte genetik alanındaki ilerlemeler, genetik hastalıklara yol açan mutasyonların moleküler temelinin anlaşılmasını, hastalıkların moleküler patolojilerinin tanımlanmasını ve tedavilerinin yönlendirilmesini sağlamıştır. Mutasyon, DNA’nın nükleotid dizilerindeki veya düzenlenmesindeki değişiklikler olarak tanımlanır. Hücrede kromozom sayılarını etkileyen mutasyon, genom mutasyonları; tek tek kromozomların yapısını değiştiren mutasyonlar, kromozom mutasyonları; her bir genin değişimine neden olan mutasyonlar, gen mutasyonları olarak genel anlamda sınıflanırlar. Gen mutasyonları, DNA dizilerindeki değişimlerdir. Bu değişimler, yüksek rezolüsyonlu sitogenetik analizlerle saptanamayacak kadar küçüktürler. Gen mutasyonları, değişen gene ve genin ekspresyonu üzerindeki etkisine bağlı olarak çok geniş etkiye sahiptir. Bir genin kodlanan dizisindeki tek nükleotid değişimini oluşturan bir gen mutasyonu, genin ekspresyonunun tamamen kaybına veya özellikleri değişmiş protein oluşumuna neden olabilir. KANSER GENETİĞİ Kanser klinikte görülen en yaygın ve en ciddi hastalıklardan biridir. Yapılan istatiktiksel çalışmalar, kanserin toplumların yaklaşık üçte birinden fazlasında görüldüğü, ölümlerin yüzde yirmiden fazlasından sorumlu olduğu ve gelişmiş ülkelerin toplum sağlığı harcamalarının yaklaşık yüzde onundan fazlasının kanser tedavileri harcamalarının oluşturduğunu göstermiştir. Kanser tedavi araştırmalarında erken tanı ve tedavi son derece önemli olup, kansere yakalanma riski yüksek olan bireylerin kanser gelişmeden önce saptanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Kanserde yer alan genler, onkogenler ve tümör süpressör genler olmak üzere iki ana grupta incelenirler. Onkogenler, çoğunlukla proto-onkogen adı verilen normal hücresel genlerin mutant allelleri olmakla birlikte, telomerazları kodlayan veya apopitozisi bloke eden genler de olabilirler. Onkogenler genellikle fonksiyon kazandıran mutasyon özelliğine sahip olup, proliferasyonu stimüle etme, tümörün kanlanmasını arttırma ve apopitozu engelleme gibi malign transformasyonu gerçekleştirirler. Tümör süpressör genler, hücre büyümesini regüle ederek tümör gelişimini engellerler. Bu genlerde oluşacak bir mutasyon tümör süpressör genler tarafından kodlanan proteinlerin fonksiyon kaybı, kontrolsüz hücre büyümesine ve defektif apopitozise neden olmaktadır. Kanserdeki mutasyonları diğer mutasyonlardan farklı yapan, mutasyonların güçlü bir şekilde hücresel proliferasyon ve uzun hücresel yaşam için pozitif seleksiyona neden olmasıdır. Kanser hücresi fenotipik olarak kontrolsüz ve aşırı proliferasyon özelliğine sahip olup, tek bir mutant hücre yaşamı tehdit eden bir hastalık gelişimine neden olmaktadır. Kanserin pek çok türü, genel popülasyona göre hastanın yakınları arasında daha yüksek bir insidansa sahiptir. Yapılan geniş epidemiyolojik çalışmalar, bazı ailelerde belirgin bir kalıtım gözlenmezken, bu ailelerin ortalamanın üzerinde bir kanser riskine sahip olduklarını bildirmiştir. Hastaların birinci derece yakınları arasında iki-üç kez artmış kanser insidansının gözlenmesi, bazı kanserlerin genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan kompleks özellikler taşıdığını göstermektedir. FARMAKOGENETİK Farmakogenetik, Genetik varyasyona bağlı ilaca yanıt değişikliğini inceler. Farmakogenetik, vücudun ilacı absorbe etmesi, taşıma, metabolize etme, ilacı ve metabolitlerini vücuttan atma yeteneği ile ilgili çalışmaları içerir ve genetik temelli ilaca yanıt değişikliklerini kapsar. İlaca yanıtta normal değişkenlik, ilacın “etkinliği”ni popülasyonun %50’sinde beklenen etkisini yaptığı doz olarak ifade edilir. Genetik yatkınlığı olanlarda devamlı bir genetik değişkenlik; multifaktöryel kalıtım veya genetik ve çevresel faktörlerin birlikte etkisiyle açıklanabilir. Ancak ilaca yanıtta, yanıtların arasında, yanıtların dereceleri arasında belirgin farklılıklarla devamlı olmayan bir değişkenlikte olabilir. Bir ilacı metabolize eden enzimin aktivitesinin toplumda bimodal veya trimodal dağılımı enzimin bir polimorfik lokustaki alleller tarafından kodlandığına işaret eder.
Ankara / Türkiye Mail : info@damagen.com Firma Detayı
COLORMED GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ
Emar Röntgen-Tomografi Çekim ve Görüntüleme Merkezleri
COLOR MED GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Dr.Fırat Çetinkaya
İstanbul / Türkiye Mail : colormed@colormed.com.tr Firma Detayı
SONODİS GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ
Emar Röntgen-Tomografi Çekim ve Görüntüleme Merkezleri
Sonodis Ultrasonografi Laboratuvarı SONODIS Ultrasonografi Merkezi 1992 yılından bu yana "spesifik " olarak Ultrasonografi ( USG) alanında sağlık hizmeti veren bir kuruluştur. Sadece USG alanında faliyet gösteren SONODIS ,bu alanda spesifik çalışan ilk ve nadir kuruluşlardan biridir. Radyoloji ana bilim dalı içerisinde değişik modaliteler mevcuttur. Bu modaliteler ,X ışını ,manyetik enerji gibi farklı fizik ajanlar kullanırken anatomik yaklaşımları da birbirinden oldukça farklıdır. Ultrasonografi (USG) görüntülemede ses dalgalarını kullanmakta olup CT, MR, Röntgen gibi modalitelerin yanında çok özel bir yer tutar. Bu özellik Ultrasonografinin gerçek zamanlı ve operatör bağımlı bir işlem olmasından kaynaklanır. Yani her şey canlı yayında yönetmenin becerisi ile ilgilidir. Bir takım filmler yada belgeler üreterek geriye yönelik bir hükümde bulunulamaz. SONODİS USG MERKEZİ mümkün olan en yüksek teşhis güvenilirliğine ulaşmak için tüm bilgi, beceri, tecrübe ve teknolojiyi tek bir alana yoğunlaştırarak işinin uzmanı olmaya çalışmaktadır. Merkezimizde SRI II teknolojisi ile donatılmış GE Voluson 730 Expert 4 boyutlu renkli doppler sonografi sistemi kullanılmakta, tüm derin organlar, meme, tiroid, testis, kas iskelet gibi yüzeyel alanlar yüksek teknoloji ile taranabilmektedir. Öte yandan RENKLİ DOPPLER taramalarla dolaşım sistemi hakkında bilgi elde edilmektedir. Gebelik USG nin ana konusudur. Anne karnındaki bebeğe zarar vermeden uygulanabilen tek pratik görüntüleme yöntemi olması itibarı ile, fetusun fiziksel gelişimi, anne ile bebek arasındaki kan alış verişinin sınanması, anomali taraması açısından eşsiz imkan sunmaktadır. Öte yandan USG eşliğinde vucut içerisinde yer alan organlara özel iğneler yardımı ile ulaşılabilmekte ve "biopsi" yada sıvıların alınması veya ilgili bölgelere özel bazı ilaçların yada fizik ajanların uygulanması mümkün olabilmektedir. Merkezimizde yapılan işlemlerin ayrıntılarını "tetkikler" bölümünde izleyebilirsiniz. Son zamanlarda "sağlıkta dönüşüm projesi" başlığı altında tüm kamu emekçilerinin ve Bağ-Kur lu vatandaşlarımızın "özel sağlık tesislerinden faydalanması öngörülmüştür. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu özel muayenehane ve laboratuarlarla anlaşma yapmamaktadır. Sadece Hastahane ve Tıp Merkezleri ile yapılan anlaşmalar sonucunda bu kurumlarda büyük bir yığılma olmakta ve bu yığılmaya çare olarak bu merkezler ihale yolu ile özel labaratuarlardan hizmet almaya yönlendirilmektedir. Bu tür ihalelere giren ve bu ihaleleri alan özel laboratuarların şartnameler gereği günde ortalama makina başına 100-150 hasta bakması gerekmektedir.Bu hasta yoğunluğu içerisinde Radyoloji laboratuarlarının kendilerinden beklenen hasta konforu ve optimal tıbbi kalitede nasıl hizmet vereceklerini, konu ile ilgili pek çok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak çalışan bendeniz sizlerin takdirine bırakıyorum. Sağlık hizmeti bire bir ilişkiyi gerektirir. Ne kadar kurumsallaşırsanız kurumsallaşın, sağlık hizmetinde "insan" faktörü her zaman en önemli faktördür. Merkezimize her gelişinizde farklı yüzler görmezsiniz. Yaşadığımız sürece siz ve biz kalitemizden ve güler yüzümüzden asla taviz vermeden hep burada olacağız. Rad.Dr.İnanç ÇAĞLAYAN
İzmir / Türkiye Mail : info@sonodis.com.tr Firma Detayı
ÖZEL ADA RADYOLOJİ
Emar Röntgen-Tomografi Çekim ve Görüntüleme Merkezleri
Ada Radyoloji'ye Hoşgeldiniz .. Radyoloji, teknolojik cihazlarla tıbbi görüntülemeye dayanan tanısal amaçlı bir tıp dalıdır. . Merkezimiz radyoloji bölümlerinde CR teknolojisi ile dijital görüntüleme sistemleri ile hizmet verilmektedir. . Dijital sistemin klasik sisteme göre birçok avantajı mevcuttur. Bunlar sırasıyla ; daha düşük radyasyon, daha düşük tekrar çekim oranı, süratlı görüntü oluşumu, yüksek görüntü kalitesi ve dijital kontrast ayarı, dijital arşivleme ve dijital görüntü transferi gibi avantajlardır. . Merkezimizde MR ve Bilgisayarlı Tomografi de CR sistemine bağlıdır. Merkezimizde bu sayede, yukarda bahsedilen bu bütün radyolojik işlemler dijital ortamda arşivlenmektedir. Yine bu sistemle dijital görüntü transferi mümkündir. Bu dijital ağ sistemi ile merkezimizdeki radyolojik tetkik görüntüleri poliklinikler, katlar ve ameliyathaneye otomatik olarak dağılmakta ve hekim tarafından dijital ekranda film görüntüleri değerlendirilebilmektedir. . Tartışmasız daha modern ve pratik bu yöntem, özellikle acil durumlarda ve ameliyathane koşullarında çok önemlidir (operasyon sırasında eldeki filmleri değerlendirme imkanı mevcuttur). . CR sistemin avantajlarından yalnızca bir örnek; Eski filmini kaybeden bir hastamız, ihtiyacı olduğu için merkezimize başvurduğunda, yalnızca raporu değil, dijital arşivde korunan filmi de hastamıza verilebilmektedir. . Merkezimizde bütün dijital arşivleme işlemleri ‘hasta mahremiyet hakkı’ kurallarına uyularak gerçekleştirilmektedir. Hastanelerimizdeki radyolojik görüntüleme sistemleri aşağıdaki şekildedir. . CR teknolojisi ile dijital sistem. Bu sistem ile dijital görüntü oluşturma, dijital arşivleme, hastane içi dijital ağ sistemi ve dijital görüntü transferi. . Dijital Röntgen. . Dijital Mammografi. . MR. Cihazımız son teknoloji ürünü 1.5 tesla Siemens Avanto modeldir. . Spiral BT. . Ultrasonografi. Siemens sonoline G 50. . Renkli doppler Ultrason. . 4 boyutlu Ultrason. . 2. düzey gebelik Ultrasonu. Hastanemizde prenatal anomali taraması için fetal kardiak tetkiki de içeren 2.düzey inceleme yapılmaktadır. . Kemik dansitometri. . Girişimsel radyolojik incelemeler (tanı ve tedavi amaçlı). ADA RADYOLOJİ
İzmir / Türkiye Mail : info@adaradyoloji.com Firma Detayı
BETEMAR İLERİ GÖRÜNTÜLEME VE TANI MERKEZİ
Emar Röntgen-Tomografi Çekim ve Görüntüleme Merkezleri
Hasta memnuniyeti sektörümüzde başarıyı sağlayan en önemli ilkedir. BETEMAR olarak 1989 yılından beri toplam kalite felsefesi ışığında sağladığımız hasta memnuniyeti ile hastalarımıza en iyi hizmeti sunuyoruz. 7/24 erişebilirliğimiz, ulaşım kolaylığımız, otoparkımız, güleryüzlü ve profesyonel çalışanlarımız ve en son teknolojiye sahip görüntüleme cihazlarımız ile her gün sunduğumuz hizmet kalitesini daha da geliştirmek için çalışıyoruz. “En yüce değer bilgi ve en üstün hizmet insana hizmettir” İnanç ve anlayışı bizim için bir yaşam felsefesi ve tarzıdır. Bu inanç ve anlayışla her görüş ve inançtan bütün insanlığı kucaklayan tanı ve görüntüleme merkezimiz önde gelen referans merkezlerinden birisi olmayı, yeni teknolojilerle de her zaman ilk olmanın gururunu yaşayıp ve mükemmeli sunmayı, gelişen tıbbi teknolojiyi yakından takip ederek modern, etkin ve hastalarını memnun edecek düzeyde sağlık hizmeti vermeyi hedeflemektedir. Çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan ve bu özellikleri ile uluslararası standartlarda öncelikle tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır. Hastalarının memnuniyeti ile her geçen gün güçlenen merkezimiz, vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Hedefimiz, güvenilir, sürekli ve saygın bir kurum olarak, üstün teknoloji ve deneyimli personel ile kesintisiz ve kusursuz bir hizmet vermek, gerek ekonomik gerekse tıbbi açıdan hasta memnuniyetinin sağlandığı en iyi tanı ve görüntüleme olarak hizmet vermektir. Tüm herkesi en güzel duygularla selamlıyoruz, Saygı, Sevgi ve Sağlıcakla kalın…
İstanbul / Türkiye Mail : info@betemar.com Firma Detayı
RADIOLOGICA
Emar Röntgen-Tomografi Çekim ve Görüntüleme Merkezleri
Radiologica Görüntüleme ve Tanı Merkezi Maltepede E5 karayolu üzerinde 1000 m2 kapalı alanlı müstakil binada kurulu tam teşekküllü görüntüleme merkezidir. 2003 yılında Maltepe Görüntüleme Merkezi adıyla Oğuz CANTİMUR, Levent ÇELİK ve Nuri TASALI tarafından kurulan merkezimiz 2012 yılında tamamen yenilenen binasında Radiologica Görüntüleme ve Tanı Merkezi ismiyle hastalarına hizmet etmeye aralıksız devam etmektedir. Radiologica Görüntüleme ve Tanı Merkezi biri radyoloji profesörü olmak üzere tam zamanlı 2 radyoloji doktor ve yaklaşık 30 personel ile hizmet vermektedir. Radiologica Görüntüleme ve Tanı Merkezi son teknoloji cihaz parkına sahip olup tüm radyolojik modaliteleri bünyesinde barındırmaktadır. Radiologica Görüntüleme ve Tanı Merkezi ndeki cihazlara ait Sağlık bakanlığı ve Türkiye Atom Enerji Kurumunun gerekli gördüğü ruhsatnamelerin tamamı eksiksiz olarak mevcuttur. Tüm cihazlarımız düzenli bakım onarım sözleşmeleri ve elektronik sigortalar ile kalibrasyon ve süreklilik anlamında güvence altındadır. Tanısal Radyoloji gelişmiş cihazlar ile elde edilen görüntülerin bilgi ve tecrübe ile harmanlanarak yorumlanması esasına dayanan teknoloji yoğun bir bilim dalıdır. Bu bağlamda teknolojinin güncel takibi en önemli destek ayaklarından biridir. Radiologica Görüntüleme ve Tanı Merkezi’nin cihaz parkının gözbebeği Manyetik Rezonans (MR) cihazı 2012 yılında tamamen yenilenmiş olup ülkemizde bu alandaki ilk birkaç cihazdan biri konumuna gelmiştir. Total Imaging Matrix (TIM) teknolojisine sahip MR cihazımız ile çok daha hızlı detaylı ve konforlu tetkikler elde etmek mümkün olmaktadır. Radiologica Görüntüleme ve Tanı Merkezi ‘nde kurulu Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazında bu alanda son teknoloji olan çok kesitli BT teknolojisi kullanılmaktadır. Tam zamanlı uzman radyolog yönetimindeki Renkli Doppler Ultrasonografi ünitemiz de son teknoloji cihazlar ile hizmet vermektedir. Matriks prob teknolojisi kullanılan Renkli Doppler Ultrasonografi ünitemizde 4 boyutlu görüntüler elde etmek mümkün olmaktadır. Alanında en detaylı ulusal ve uluslar arası standartlara sahip Kemik yoğunluğu cihazını bünyesinde barındıran Radiologica Görüntüleme ve Tanı Merkezi Dijital Röntgen ve özellikle tüm omurga ve boy grafilerinin alınabildiği Orthoröntgen cihazları ile de fark yaratmaktadır. Yatar masa ile stereotaksik biopsi de yapılabilen Dijital mamografi cihazı ile donatılmış olan Radiologica Görüntüleme ve Tanı Merkezi Meme Görüntüleme Ünitesi ülkemizde bu alandaki en önemli bilim insanlarından biri olan Prof.Dr.Levent Çelik tarafından yönetilmektedir. 2012 yılında tamamen yenilenen dekorasyonu ile Radiologica Görüntüleme ve Tanı Merkezi’nde Meme Görüntüleme Ünitesi hastalarımızın konforu ve mahremiyeti göz önüne alınarak tümüyle ayrı bir kat olarak düzenlenmiştirRadiologica Görüntüleme ve Tanı Merkezi ‘nde çekilen tüm radyolojik görüntüler web tabanlı PACS (Picture Archiving and Communicating System) sistemi ile arşivlenmektedir. Görüntüler uzmanlarımız tarafından güvenli internet ortamında dünyanın her yerinden çekimden dakikalar sonra incelenebilmektedir. Radiologica Görüntüleme ve Tanı Merkezi 2006 yılından beri ülkemizdeki ilk örnek olan teleradyoloji şirketinin de kurucu ortağıdır). Radiologica Görüntüleme ve Tanı Merkezi 2009 yılında kalite standartları çalışmalarını da tamamlanmış olup ISO 9001-2008 ile sertifikalandırılmaya hak kazanmıştır. Öte yandan uluslararası hakem kuruluşların denetiminde gerçekleştirilen ve Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylanmış dünyanın 9 saygın çok uluslu ilaç şirketinin yürüttüğü 16 tanesi başarıyla tamamlanmış olan toplam 60 uluslararası klinik araştırmanın kayıtlı hastalarının radyolojik takipleri merkezimizde gerçekleştirilmektedir. Klinik araştırmaların gerektirdiği uluslar arası tecrübe ve bilimsel birikimi defalarca onaylanmış olan Radiologica Görüntüleme ve Tanı Merkezi , ülkemizdeki bu konudaki lider kuruluşlardan biridir. 2003 yılından bu yana 200.000 üzerinde tetkik yapmış olmanın haklı gururu ve tüm bu sayılanların ötesinde Radiologica Görüntüleme ve Tanı Merkezi olarak hastalarımıza hissettirebildiğimiz ölçüde kaliteli olduğumuzun bilinci ile hizmet vermeyi ilkemiz kabul ediyoruz. KALİTE POLİTİKASI -Sağlık alanında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve kendini buna göre yenileyerek en kaliteli teşhis ve tedaviyi en kısa sürede sunmak. -Tıbbi etik kurallarına uygun bir biçimde çalışmak. -Tüm çalışanların katılımı ile Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek. -Hasta ve hasta yakını haklarını gözetmek.
İstanbul / Türkiye Mail : bilgi@radiologica.com.tr Firma Detayı
BIYORAD
Emar Röntgen-Tomografi Çekim ve Görüntüleme Merkezleri
İlk olarak sağlık turizimi kapsamında Balkan ülkelerinden Türkiye ye hasta yönlendirme amacı ile kurulan firmamız zamanla Avrupa nın da çeşitli ülkelerin de temsilcilikleri ile organizasyonu nu geliştirmiştir. Avrupa ve Balkan ülkelerinden tanı ve teşhis amaçlı başvurada bulunan hastalar için Türkiye de ki ve diğer ülkeler de ki anlaşmalı olduğumuz ruhsatlı merkezleri değerlendirerek başvuruda bulunan hastalara danışmanlık yapmaktyız. Hastaların anlaşmalı olduğumuz merkezlerden hizmet almalarını sağlamaktayz. Gelişen organizasyonumuza bağlı olarak dünya genelindeki global networkümüz içerisinde bulunan tanı merkezlerine tanıtım ve call center desteği de veriyoruz, networkümüz içerisinde bulunan tanı merkezlerinin sağlamış oldugu hizmetler ile ilgili talepde bulunan kişilere bilgilendirme yapmak ve randevu oluşturmakta da hizmet alım sözleşmeleri ile merkezler tarafından yetkiliyizdir. Türkiye den ve diğer ülkelerden bizi Görüntüleme hizmetleri ve Laboratuvar Tahlili için arayan hastalar a telefon da bilgilendirme yaparak, randevu talebinde bulunan hastalar için hastanın bulunduğu ülkede anlaşmalı olarak hizmet alımı yaptığımız ruhsatlı tanı merkezlerine randevu yazarız. Biyorad Türkiye ve diğer ülkeler içerisinde organizasyonlarında bir Görüntüleme Merkezi DEĞİLDİR. Her ülkenin kendi kanunlarına bağlı olarak ruhsat sahibi olmuş, Görüntüleme merkezleri ve Laboratuvar lardan hizmet alımı yapmakta olan bir sağlık danışmanlık ve sağlık turizimi firması dır. Biyorad a başvuruda bulunan hastalar anlaşmalı olunan tanı merkezlerinde hizmet alır. Biz arayan hastalara anlaşmalı olduğumuz merkezler için randevu veririz, hastalar hizmet almak için randevu verdiğimiz merkeze giderler. Alınan hizmetlerin tüm sorumluluğu hizmeti veren kuruma aittir. Biyorad dan randevu almak ve danışmak ücretsiz dir ve üyelik gerektirmez. Alınan hizmetlerin bedeli - Ücreti hizmet alınan merkeze ödenir, Alınamayan hizmetin bedeli ise ödenmez. Biyorad 24 saat yanınızdadır. Saygılarımızla
İstanbul / Türkiye Mail : info@biyorad.com Firma Detayı