Eşyanın Menşei Önemi

10 / 01 / 20

Eşyanın Menşei Önemi

Günümüzde hiçbir ürünün üretim süreci başından sonuna kadar tek bir ülkenin sınırları içinde gerçekleşmez. Dünyanın her yerinden üreticiler çeşitli ülkelerden hammadde temin ederek üretim yapıyorlar. Bir ürünün üretimi bir ülkede başlayıp, başka bir ülkede tamamlanabiliyor. Ülkemizde üretilen bir eşyada, yerli girdilerin yanı sıra, birçok ülkeden ithal edilen girdiler kullanılabiliyor. Tamamen kendi yerli girdilerini kullanarak üretim yapabilen ülke veya tamamen yerli girdiler kullanılarak üretilen bir ürün bulmak giderek zorlaşıyor.

Üretim süreçlerinde yaşanan bu değişim, menşe kavramının ve menşe kurallarının uluslararası ticaretteki rolünü ve önemini arttırdı. İki ülke arasında ticarete konu edilen bir eşyadan alınacak vergiler ve eşyanın tabi olacağı ticaret politikası önlemleri, eşyanın menşeine göre belirleniyor ve farklılaşıyor. Günümüzde “eşyanın menşei”, dış ticaretin en kilit kavramlarından birisidir.

Çünkü:

- İthalattan alınacak gümrük vergilerinin hesaplanmasında,

- Ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasında,

- Dış ticaret istatistiklerinin tutulmasında, O eşyanın menşe ülkesi esas alınır. Uluslararası ticarete konu olan bir eşyanın menşeinden bahsederken, o eşyanın hangi ülkeden geldiğinden değil, hangi ülkede üretilmiş olarak addedilmesi gerektiğinden bahsettiğimizi hatırlatalım. Eşyanın menşei; eşyanın tarife sınıflandırması ve gümrük kıymeti ile birlikte gümrük vergilerinin hesaplanmasında kullanılan temel faktörlerden biridir.

“Eşyanın Menşei” ne demektir?

mensei-tradeey

Menşe, bir malın ekonomik milliyetidir. Menşe kavramı, bir malın taşıdığı ekonomik değerin, hangi ülkeye ait olduğunu ifade eder. Gümrük Kanunu’na göre,

- Türkiye’de çıkartılan madencilik ürünleri,

- Türkiye’de hasat edilen bitkisel ürünler

- Türkiye’de doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar

- Türkiye’de yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,

- Türkiye’de tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcılık ürünleri,

- Türkiye topraklarından çıkartılan mineral ürünler Türk menşelidir. Bu ürünler, tamamen ülkemizde üretilmiş olan ürünlerdir. Tamamen bir ülkede üretilmiş olan ürünlerin bünyesinde başka bir ülkenin girdisi bulunmaz. Bir ülkede üretilmiş olmakla birlikte, üretiminde başka ülkelere ait girdilerin de kullanıldığı ve o ülkeden ihraç edilecek olan ürünlerde ise, bir ülkede yapılan üretim faaliyeti sonucunda malın o ülke menşei kazanıp kazanmadığının belirlenmesi gerekir.

 

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleye Bilirsiniz..